Вторник, 01 декабря 2009 14:26

БАҒДАРЛАМА

 ҚАЗАҚСТАН КОММУНИСТІК ХАЛЫҚ ПАРТИЯСЫНЫҢ

БАҒДАРЛАМАСЫ 

bagdarlamaОсы Бағдарлама Қазақстан Коммунистік Халық партиясының (ҚКХП) бағдарламасы, жалдамалы еңбекшiлердiң құқықтарын әлеуметтік, экономикалық және саяси тұрғыдан қорғау бағдарламасы, еңбекші халықтың билігі үшін, адамды қанауға қарсы күрес бағдарламасы, бейбітшілік, ұлтаралық татулық, жаңа қоғамдық формация құру үшін күрес бағдарламасы болып табылады.

Мақсатымыз:

- ел экономикасында мемлекеттің және мемлекеттік меншіктің рөлін күшейту, барлық меншік нысандарын, шағын және орта бизнесті, жұмыскерлер кооперациясын дамыту;

-биліктің барлық деңгейінде халықтық бақылау;

-халықтық өкімет (еңбекші халықтың өкіметі) және өзін-өзі басқару;

-қоғамда әлеуметтік әділеттілік орнату және еңбек етуге кепілдік беру, қоғамның әрбір мүшесінің еңбегін әділ бағалау әрі адамның алатын орны және оның Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық, саяси және ғылыми дамуына қосатын  еңбек үлесі бойынша әлеуметтік маңызын бағалау үшін жағдайлар жасау;

-лайықты еңбекақы төлеу, азаматтардың саяси құқықтары мен бостандықтарының теңдігі, қолжетімді тұрғын үй, тегін білім алу және медициналық көмек, қоғамның негізі – отбасы, балалар, ардагерлер мен халықтың әлеуметтік осал топтарын қамқорлыққа алу;

-патриотизм, ел тарихы мен мәдениетін, дәстүрлерін сыйлау, ұлттар мен тілдердің тең құқылығы және оларды дамыту, Қазақстан халқының бірлігі;

-азаматтың қоғам алдындағы және қоғамның азамат алдындағы жауаптылығы, адамның құқықтары мен міндеттерінің бірыңғай болуы;

-халықтың өмір сүруі үшін жоғары сапасы және жеке тұлғаны дамытуға жағдайлары бар өндіргіш күштердің қазіргі заманғы деңгейіне сай келетін ғылыми жетістіктер мен iлгерiлемелi практика негізінде қалыптасатын социализм;

-адамның тарихи болашағы, шынайы гуманистік қоғам ретіндегі коммунизм.

Біз, коммунистер, социалистік қоғам құру теориясы мен практикасы жан жақты дамуы  және толық өзін-өзі жетілдіруі  үшін жеке бастың таңдау еркіндігін қамтамасыз ете отырып, барлық азаматтардың мүдделеріне сай келеді деп есептейміз.

Біз, қазіргі заманғы коммунистер, дүниенің дамуында жалғыз ғана пікірдің таңылуына және оның үстемдігіне ұмтылмаймыз, идеялар мен идеологиялардың бәсекелестік күресі, қоғамды дамытудың тәсілдері мен тұжырымдамалары,  халықтың  рухани мәдениеті мен өмір сүру деңгейін арттыру үшін ашықпыз. Атап айтқанда, біз, коммунистер, рулық-олигархиялық капитализмнің қалытасқан жүйесі ретінде номенклатура диктатурасында немесе олигархияның бассыздығында іске асырылуы мүмкін кертартпалық пен фанатизм, дүниеқоңыздық пен надандық, мансапқорлық пен сатқындық, жалғандық пен алдаудың қоғамда пайда болуына және жағдайлардың қалыптасуына батыл қарсы шығамыз.

ҚКХП коммунистері белгіленген мақсаттарға қол жеткізу үшін барлық  күрес нысандарын қазіргі Қазақстан Республикасы заңнамасының аясында қолданатын болады.

Сонымен бірге, біз БҰҰ Адам құқықтарының жалпыға ортақ Декларациясына қосыламыз, билік халықтың мұқтажы туралы қамқорлық көрсетуі қажет деп есептейміз және оған қол жеткіземіз, өйткені «ол соңғы амал ретінде зорлық-зомбылық пен қанауға қарсы көтеріліске шығуға мәжбүр болмауға тиіс».

КІРІСПЕ

Ғасырлар бойы социалистік, кейіннен коммунистік идея адамзаттың озық ойын жігерлендірді. ХІХ ғасырда ғылыми коммунизмнің негізін қалаушылар Карл Маркс пен Фридрих Энгельс ғылыми тәжірибеге сүйене отырып, қоғамдық дамудың объективті заңдарын шығарды, адамзат қоғамының жаңа коммунистік формацияға өтуі болмай қалмайтынын теориялық тұрғыдан көрсетті.

ХХ ғасырда марксизм әлемдік даму барысына зор ықпалын тигізді. Коммунистік идеяның және Ресейде тұңғыш құрылған коммунистік партияның туы астында Ұлы Октябрь социалистік революциясы аяқталды. Жұмысшылар мен шаруалардың көпұлтты мемлекеті – Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы құрылды, адамды адамның қанауы жойылды, негізінен

оның еңбек етуге және дем алуға, тегін білім алуға және емделуге, тұрғын үй алуға, қамсыздандырылған қарттыққа құқығы іске асырылды. Қысқа тарихи кезең ішінде патшалық Ресейдің және әсіресе, оның ұлттық шеттерінің ғасырлар бойғы артта қалушылығын жеңді. Адамдардың жаңа тарихи бірлігі – кеңес халқы құрылды. Адамдар мен халықтар арасындағы қатынастарда интернационализм басым болды. Кеңестер елі экономика, ғылым, мәдениет саласында озат мемлекеттердің қатарына шықты.

КСРО-ның Ұлы Отан соғысындағы тарихи жеңісі адамзатты фашистік құлдықтан құтқарды және бүкіл әлемде әлеуметтік прогреске – әлемдік кеңестік жүйенің құрылуына, отаршылдықтың күйреуіне, капиталистік елдердегі жұмысшы қозғалысының табысты болуына зор ықпалын тигізді.

Бұл табыстардың негізінде социализмнің мынадай басымдықтары: өндіріс құралдарына қоғамдық меншік, ұжымшылдық, халықтар достығы, жоспарлылық, қоғамның күш-жігерін шешуші учаскелер мен бағыттарға шоғырландыру мүмкіндігі жатыр.

Алайда, 80-ші жылдардың аяғындағы Шығыс Еуропа елдеріндегі драмалық оқиғалардың және 1991 жылғы тамыз-желтоқсан айларындағы КСРО-дағы оқиғалар нәтижесінде коммунистік идеяның қарқынды қозғалысы үзілді: КСРО жойылды, КОКП-ге тыйым салынды, кеңес өкіметі таратылды, буржуазиялық қоғам құру процесі басталды.

КОКП-ның тәжірибесі мен сабақтарын талдай отырып, Қазақстан Коммунистік Халық партиясы болған оқиғаларда КОКП-ның және республикалық компартиялардың бұрынғы басшылығы сатқындарының зор кінәсі бар деген тұжырымға келді. Бірақ анағұрлым күрделі себептер, объективті факторлар бар, олардың ең бастысы мыналар деп есептейміз:

Біріншіден, догматизм, теориялық тоқырау, ББКП, КОКП басшыларының В.И. Ленин бастаған марксизмді ХХ ғасырда жаңа тарихи жағдайларда шығармашылық дамытуды қаламауы және олардың қабілетсіздігі деп есептейміз. Партиялық номенклатура «соңғы инстанциядағы ақиқатқа» арналған құқықты иеленіп, дарындылардың, таланттылардың жолын кесті, догматиктерге, дүмшелерге, жағымпаздарға жол ашты. Әрі қайта құруды терең теориялық әзірлемесінсіз, іс-әрекеттің ғылыми негізделмеген бағдарламасынсыз бастауы кездейсоқтық емес.

Екіншіден, ішкі партиялық демократияның өзгеруі, басшылықтың командалық әдістерінің басым  болуы, төменнен айтылған сынды елемеу коммунистерді партиялық машинаның жай «бұрандасына» айналдырды. Партиялық көпшіліктің қалауын іске асыру тетігінің болмауы шығармашылық бастаманы тұсап тастады, партия мүшелері мен бастауыш ұйымдардың келісімпаздығына, енжарлығына себепкер болды.

Үшіншіден, кадрлар даярлау, тәрбиелеу және орналастыру жүйесіндегі кемістіктер, ықтимал көшбасшыларды анықтау үшін бәсекелестік ортаның болмауы, әртүрлі артықшылықтарды жасау, номенклатуралық ерекшелік партиялық элита мен аппараттың қатардағы коммунистерден, ал партияны – жұмысшы табынан және еңбекшілерден алшақтатуға әкеп соқты.

Төртіншіден, елге партиялық басшылық жасау қағидаттарын бұрмалау, кеңестік және шаруашылық органдарды партиялықтармен алмастыру, мәдениетке, ғылымға, дін ісіне араласу, партиялық аппарат басшыларын мемлекеттік аппаратпен және мафиялық элементтермен араластыру елді ыдыратуға әкеп соқты.

Партиялық қатарлардың санын қуушылық, жүйелік ауысу және басшылық кадрларды жасарту тетігінің болмауы, партияның саяси кемелденген бөлігі коммунистердің барлық деңгейдегі партиялық сайланбалы органдарға пәрменді бақылауы құқығын сақтамауына және оған мансапқорлардың, бейімделгіштер мен сөзуарлардың өсіп келе жатқан кіруіне жол беруіне әкеп соқты. Осының барлығы партиялық номенклатураның миллиондаған коммунистерден және тұтастай алғанда, еңбекшілерден алшақтауына  себеп болды.

Партия басшылары В.И. Лениннің ұсақ буржуазиялық идеологияны жеткізгіштер әрқашан да өздерімен бірге социализм үшін зор қауіп тудырады деген ескертуін естен шығарды. Олар елді және мемлекеттік меншікті иелену мен бөлуге жататын «олжа» ретінде қарастырды. Олар  барынша қоғамдық меншіктің рөлінтүсірді, кооперацияның мәнін және еңбек ұжымдарының рөлін бұрмалады. Бұқаралық ақпарат құралдары саналы түрде буржуазиялық идеологияны жеткізушілерге ғана емес, ашығын айтқанда, жау элементтердің де қолына берілді.

Қазақстан коммунистері 1991 жылы Қазақстан Коммунистік партиясын қайта жаңғыртып, ғылыми коммунизм идеяларын сақтауға үлкен қадам жасады. Партия көп сатылы даму жолынан өтті, бұл ретте реформалар жағдайында жұмыс істей отырып, қайтадан оның  қызметіне артық орталықтандырудың енуінен және алқалық қағидаттардың және халық бұқарасымен нық байланыстардың жойылуынан құтыла алмады. Қазақстан Коммунистік партиясы жоғары басшылық құрылымы бар басқа саяси партиялардың кеселдерін көшіре бастады. Мұндай үрдістерді қалыптастыру Жарғының бұзылуына, демократиялық қағидаттарды озбырлық пен дара басшылыққа ауыстыруға әкеп соқты. В.И.Лениннің «Бізді құртуға дейін әкеп сқтыратын ешкім емес, тек өз қателіктеріміз»  деген сөздері ұмыт қалды. 42-том, 249-бет.

Партияның басты көзі және қозғалыс күші партиялық көпшіліктің саяси қалауы – партиялық көпшіліктің басымдығы болуға тиіс екенін қайтадан түсінетін уақыт жетті, ал партия аппараты мен барлық деңгейдегі партиялық органдар ұжымдық шешімдерді ұйымдастыра білуге тиіс.

Бұдан басқа, партияда басшылықтың қызметін партиялық көпшіліктің бақылау, оның төрешілдігіне қарсы тұру, қоғамдық дамудың  нақты үрдістерін болжау, өзгеріп жатқан жағдайларға уақтылы ден қоюдың тұрақты тетіктері жұмыс істеуге тиіс. Қайта құру адамның мүддесінен және оның өмірінің аса қажеттіліктерінен шығуға, көпшіліктің жанды шығармашылығына сүйенуге тиіс.

Социалистік құрылыстың және Кеңес өкіметін жүзеге асыру сәтсіздіктерінің себептерін талдау, ол кеңестік қоғамның болмысында оны жоюға әкеп соғатын антагонистік қайшылықтар болмаған, еңсеруге болатын қайшылықтар болған (бұл туралы бірқатар кеңестік елдердің тәжірибесі куәландырады) және КСРО-да социалистік құрылысты жалғастыруға мүмкіндік болған деп сендіруге негіз береді.

 1. Ең елеулі проблемалар мыналар:

-экономикада – өндірістік қатынастардың өндіргіш күштердің даму деңгейінен үдемелі түрде алшақтауы, «әркімге қабілетіне қарай, әркімге еңбегі бойынша» қағидатының бұзылуы, жемісін Батыс елдері сәтті пайдаланған 70-ші жылдардағы техникалық өзгерістің мәнін түсінбеу. Осының барлығы өндіріс өнімділігінің өсуін – «жаңа қоғамдық құрылыстың жеңісіне арналған басты жағдайларды» елеулі түрде тежеді В.И. Ленин;

-саясатта - Кеңестердің халық өкіметі органдарынан біртіндеп қосалқы командалық-әкімшілік жүйеге өзгеруі, партияның диктатурасын орнату, мемлекеттік, партиялық және ғылыми ұйымдардың демократиялық қағидаттар мен жұмыс әдістерін жоғалтуына, төрешілдікке және ұйымдастыра алмаушылыққа, биліктің барлық өкілді органдарын формальды тағайындаушылық тәсіліне әкеп соқты;

-ұлттық қатынастарда -  кертартпалықтың болуы және ұлттық саясатта икемділік пен төзімділіктің  болмауы. Соңғы жылдары орталық пен республикалар арасында қайшылықтар пайда болды. Жүйенің дағдарысы басталды, құқықтар мен өкілеттіктерді қайта қарау қажеттігі пісіп-жетілді. Алайда, осылайша жасалмады, мұны ұлттық элементтер пайдаланды. Егемендіктердің, қантөгіс қақтығыстардың парады болып өтті, ол КСРО-ның ыдырауын дайындады;

-империалистер таңған қырғи-қабақ соғыс және жанталаса қарулану, атомдық қарсы тұру – КСРО-ны (АҚШ пен НАТО-ның тепе-теңдігін қолдау үшін) қорғанысқа айтарлықтай күштер мен құралдар жұмсауға мәжбүр етті, ол кеңес халқының әл-ауқатының даму қарқынын азайтты және экономикада дағдарыстық ахуалға ұрындырды;

-бейбіт эйфория, идеологиялық тоқырау, социалистік лагерьді құлату, КСРО-ны бөлшектеу, нарықтық қатынастар мен экономиканы капиталдандыруды таңу, тұтынушылық өмір сүру түрін жарнамалау жөніндегі империалистік күштердің зиянкестік қызметін бағаламау – осының барлығы халыққа, мемлекет пен коммунистік партияға жегідей әсер етті.

Сонымен бірге, Қазақстан Коммунистік Халық партиясы социалистік құрылыс барысында барлық ықтимал мүмкіндіктер және социализмнің капитализмнен басымдығы пайдаланылмады деп есептейді. 80-90-шы жылдарда социалистік елдерде болған оқиғалар – бұл социализм мәнінің дағдарысы емес. Сәтсіздікке ұшыраған коммунистік идея емес, социалистік құрылыстың бұрмаланған практикасы.

2. Өткенді және тарихи перспективаны бағалай отырып, коммунистер, ХХ ғасырда капитализм ғылыми-техникалық прогресс жетістіктерін және социалистік жүйенің кейбір элементтерін қолдана отырып, үшінші дүние халықтарын және олардың ресурстарын қанай отырып, өзіне тән антагонистік қайшылықтарды уақытша жеңді (бірақ жойған жоқ) және қуатты өндіргіш күштерді құра білді деп атап өтті. Бірақ ХХІ ғасырда капитализм мен өркениеттің алдында тұтастай алғанда, оның болуына қауіп төндіретін бірқатар проблемалар туындайды. Жаһандық капиталистік дүние әлдеқашан дағдарыс жағдайына енді: дамудың жаңа қоғамдық нысанын белсенді түрде іздеу жүріп жатты, ол мынадай үрдістерден көрінді:

1)ол экономикада және қаржыда трансұлттық корпорацияның үстемдігімен, одан әрі  байлар мен кедейлерге жіктелуімен, саясатта – АҚШ-тың халықаралық қатынастарда дүние жүзіне үстемдігін, зорлық-зомбылығын орнатуға ұмтылысымен айқындалатын постиндустриалды даму фазасына, жаһандану дәуіріне енуі қазіргі заманғы капитализмге тән белгі болып табылады;

2)басқарылмайтын демографиялық процестер, босқындар мен өткізілген адамдардың көптігі, «үшінші дүние» халықтарының кедейлігі, қайыршылығы  мен құқықсыздығы тудырған күшейіп келе жатқан көші-қон. Осы және басқа да фактілер гуманитарлық апатқа әкеп соғуы мүмкін;

3)«алтын миллиард» деп аталатындар әлемді, оның ресурстарын қайта бөлуді жалғастыруда, өйткені дамыған елдердің өркендеуі жер бетіндегі халықтардың қалған бөлігін айтарлықтай дәрежеде қанауға негізделеді, олар бұған ұзақ төзбейді. Терроризммен соғыс -  бұл тұйыққа тірелу. Оны тудыратын мынадай себептерді жою керек:

4)ғаламдық компьютерлендіру және әсіресе, электрондық БАҚ-тар реакциялық күштерге виртуаль кеңістікті өзінше «қалыптастыруға» және қоғамдық сананы алдау-арбауға, адамдарды ажырату үшін жекешелікті пайдалануға мүмкіндік береді, ол планетаның мәдени қабатының іргелі бүлінуіне әкеп соқтырады;

5)атом қаруы және басқа да жаппай қырып-жоятын құралдардың таралуы болжап айтуы қиын салдарлары бар жаһандық қақтығыстардың нақты қатерін жасайды;

6)табиғи ресурстарды жыртқыштықпен пайдалану, қоршаған ортаға өзімшілдік көзқарас экологиялық апаттарға әкеп соқтырады;

7)«орнықты даму», «үшінші дүниені» іздеу тұжырымдамаларын әзірлеу арқылы капитализмді құтқару саясаты және басқа да жобалар капитал үстемдік етіп тұрғанда сәтсіздікке ұрынады, ол тарихи сахнадан өз еркімен кетпейді.

Коммунистер ғана емес, көптеген ірі саясаткерлер, экономистер, ғалымдар да капитализм әділетсіз қоғам және оның болашағы жоқ деп есептейді. Адамзатты құтқару  дамыған коммунистік идея негізінде ғана мүмкін болады, ол әртүрлі халықтың, адам мен табиғаттың мүдделерін үйлестіруге ықпал етеді. Қоғам оның барлық мүшелерінің күш-жігерін біріктіруімен күшті. Өзара көмек, кооперация және қоғамның игілігіне оның барлық мүмкіндіктері мен ресурстарын шоғырландыру азаматтардың саяси құқықтары мен бостандықтарының теңдігі, олардың өз өмірін және ел өмірін ұйымдастыруға жауаптылығы және оған қатысуы жағдайларында және ең бастысы, қоғам өміріндегі адамның әлеуметтік мәнін әділетті бағалау және оның еңбегіне лайықты жалақы төлеу кезінде ғана мүмкін болады.

-Осылайша, жаһандық экологиялық және әлеуметтік-экономикалық тәуекелдер жағдайларында жекеше алынған елдің және тұтастай алғанда, ғаламдық әлемнің орнықты серпінділігіне қол жеткізу мақсатында  мемлекеттің қауіпті әлемдік үрдістерді реттеуде рөлі артады. Әлем солшылдануда, коммунистік идеяға дайындық және оны жүзеге асырудың заңды кезеңі басталуда, оның үстіне өз мәдениетін, дәстүрлерін, даму деңгейін ескере отырып, теориялық мұраға және практикаға шығармашылықпен қарайтын, социалистік жолмен келе жатқан әлемдік ауқымдағы Қытай, Куба, Лаос, Вьетнам және басқа да елдер лайықты үлгі бола білуде. Жоғары әлеуметтік капиталы бар, әрекеттегі халықтық өкіметі және өзін-өзі басқаруы бар, лайықты жалақысы және өмір сүрудің әділетті мемлекеттік стандарттары бар азаматтық қоғамды құру социалистік қоғамның алғашқы сатысы болады.

ІІ. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ   ЖӘНЕ САЯСИ ЖАҒДАЙЫ 

1. КСРО-ның ыдырауы экономикада, саясатта, мәдениетте қалыптасқан байланыстардың, рухани және адами байланыстардың үзілуіне әкеп соқты. Алайда, егемендік пен тәуелсіздікті орнату еңбекшілердің өмірін бірден түбегейлі жақсартқан жоқ. Оны басқарушы қауым өз мүддесінде пайдалануда, ол халықтың еркінен тыс елді қылмыстық нысан қабылдаған капитализм жолына түсірді. Бұл перспективасыз бағыт. Қазақстанға өзге жол қажет.

2. КСРО-ның бірыңғай шаруашылық кешенінен жұлып тасталған Қазақстанның экономикасы қиын жағдайда болды. Әлеуметтік-экономикалық реформалар қоғамның қысымымен баяу жүзеге асырылуда. Жекешелендіру ұранымен халықтың  игілігі әділетсіз таратылды. Өнеркәсіп құлдырауда,  ауыл шаруашылығы төмендеуде. Ғылыми-техникалық прогресс саласында артта қалушылық өсуде. Жұмыссыздық баяу қысқаруда. «Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар» деп аталатындар мемлекеттің басты проблемасы болып отыр. Экономиканың дамуын шенеуніктердің бассыздығы тежеуде. Шетелдік капитал табиғи байлыққа тікелей қол жеткізуде, еліміз халықаралық монополиялардың қосалқы шикізаты болып отыр, ал жасырын пайдалар (мұнай долларлары) талан-таражға түсуде.

3. Социализм кезінде құрылған әлеуметтік сала бұзылды. Зейнетақы жүйесі мен сақтандыру ісі құлдырауда. Ғылым мен білім ұдайы реформалау жағдайында тұр. Мәдениет, мораль, адамгершілік нашарлауда, халық өмірінің дәстүрлі ұжымдық-қауымдық әдет-ғұрпы бұзылуда, батыстың  жекешелік  және өзімшілдік нормалары мен өнегелері таңылуда. Сыбайлас жемқорлық, қылмыс, бәріне рұқсат етушілік, нашақорлық, жезөкшелік гүлденуде. Кеңес өкіметі кезінде жеңілген әлеуметтік аурулар қайта оралуда.

4. Қоғамның салыстырмалы тұрақтылығы билік қызметінің нәтижесінен емес, көпұлтты Қазақстан халқының даналық пен төзімділік танытуынан болып отыр. Бірақ еңбекшілердің төзімі шексіз емес. Наразылық өсуде, әлеуметтік шиеленіс күшеюде, мемлекеттік институттарға сенім жоғалуда. Қоғамның аса ірі жіктелуі болып өтті. Халықты тонау есебінен байлар шоғыры және миллиондаған кедейлер пайда болды. Буржуазия табы қалыптасты, негізінен сауда және қаржы, оны мемлекеттік шенеуніктермен араластыру жүргізіліп жатыр, рулардың меншікті қайта бөлісу үшін күресі шиеленісуде. Өндіріс қаражатынан шеттетілген жұмысшы табы нашарлауда және люмпен-пролетариатқа айналуда; тіршілік ету үшін жер мен қаражаттан айырылған шаруа аңырап қалуда; зиялы қауым биліктің қысымымен саясатсыздандырылды, ол ауыр материалдық және рухани жағдайда; жастар перспективалары мен мұраттарынан айырылды; қазіргі билік тұсында ана мен бала панасыз болып отыр; зейнеткерлер аянышты күн кешуде.  Елде Президенттің шексіз билігі белгіленген. Парламенттің жеткілікті құқықтары жоқ. Соттар, прокуратура, құқық қорғау органдары халықты қорғамайды, олар билігі барларға қызмет етеді. Сыбайлас жемқорлық барлық мемлекеттік органдарды жегідей жеуде. Конституцияда жарияланған адам мен азаматтың құқығы көбінесе декларациялар күйінде қалып отыр. Сайлау жүйесі сапалық өзгерісті талап етеді.

5. Атқарушы биліктің сыртқы саясатының тиімділігі аз, ол конъюнктурлы сипатта. Ол үшін халықтың емес, рулардың, күндес саяси зиялы қауымның мүдделері басым болып табылады. Капиталдың шетелге жылыстауын болдырмау және оны елге қайтару жөніндегі іс-шаралар қолданылмайды.

Тұжырымдар:

1. Өктемшіл билік жүйесі мен басқарушы қауым жаһандану жағдайларында белсенді оппозициясыз және бүкіл қоғамды мемлекеттің  маңызды өмірлік проблемаларын шешуге шоғырландыруға, республиканы прогресс пен гүлдену жолына алып шығуға және халықты лайықты өмірмен қамтамасыз етуге қабілетсіз.

2. Елдің одан әрі империалистік мемлекеттердің қосалқы шикізатына айналуын және халықтың кедейленуін тоқтату халық пен биліктің күш-жігерін біріктіріп, достас елдердің, әсіресе ТМД мен социалистік лагерь елдерінің экономикасын тығыз ықпалдастыра отырып, социалистік қоғам құру арқылы ғана мүмкін болады. 

ІІІ. ПАРТИЯНЫҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАТТАРЫ

ЕН МАҚСАТТАРЫ 

Қазақстан Коммунистік Халық партиясы -  қаналушы жұмыскерлердің, жұмыссыздардың, зейнеткерлердің, жастардың және әлеуметтік әділеттілікке әрі азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының теңдігіне, шынайы халықтық өкімет орнатуға ұмтылысты байқайтын халықтың басқа да топтарының авангарды болып табылатын Қазақстан Республикасы азаматтарының, коммунистік идеяны жақтаушылардың ерікті бірлестігі. Қазақстан Коммунистік Халық партиясы қоғамдық дамудың бірыңғай теориясы ретінде марксизм-ленинизмнің ғылыми және идеологиялық негізінде әрекет етеді. Коммунистер үшін марксизм – қоршаған дүниенің өзгеруіне қарай үнемі дамитын шығармашылық ғылым, қоғамдық дамудағы жаңа фактілер мен құбылыстарды жинақтау мен пайымдау.

Партияны құру және оның қызметінің ұйымдық қағидаты демократиялық орталықтандыру болып табылады, онда партиялық көпшіліктің басымдығы маңызды болады. Партиялық көпшілік – партияның негізі, билік көзі. Партияның стратегиясы мен тактикасын, шешімдер мен қаулылардың жобаларын жасау процесі, олардың орындалуын  бақылау және қателер мен кемшіліктерді жою төменнен басталуға тиіс. Ал орталықтандыруға қабылданған шешімдердің орындалуын ұйымдастыру және жанды партиялық организмнің қалыпты жұмысын қамтамасыз ету жүктеледі.

Қазақстан Коммунистік Халық партиясы  -  барлық прогресшіл және демократиялық күштермен бірге саяси одақтар мен блоктардың практикасын кеңінен қолданатын, халықаралық коммунистік қозғалыста белгілі болған саяси күрестің барлық заңды әдістерін, тәсілдері мен нысанын пайдаланатын, өзінің іс-әрекетін еңбекші халықтың өмір сүру деңгейін жақсартуға, еңбекшілердің бауырластығы мен ынтымақтастығын нығайтуға жұмсайтын белсенді саяси іс-әрекет партиясы.

Қазақстан Коммунистік Халық партиясы – әртүрлі ұлттардың адамдары арасында ешқандай айырмашылық жасамастан, бірлік пен бауырластық, көп ұлтты Қазақстан ұлыстарының ұлттық құндылықтарын, тілін, дәстүрлері мен тарихын, әлемнің барлық халықтарын сыйлайтын әрекеттегі интернационализм партиясы.

 ҚКХП бұрынғы КСРО республикаларының компартияларымен, халықаралық коммунистік, жұмысшы және ұлттық-азаттық қозғалыспен белсенді ынтымақтастыққа ұмтылады.

Қазақстан Коммунистік Халық партиясы адамды қанауды болдырмайтын мынадай: мемлекеттік, ұжымдық, жекеше, жеке, акционерлік және кооперативтік, қоғамдық меншіктің басым дамуы үшін меншік нысандарының әртүрлілігін жақтайды.

Біз ауыл шаруашылық мақсатындағы жерді сатуға және сатып алуға, оны шаруаларға жалға беруге қарсымыз. Біз ұлттық компаниялар атынан стратегиялық кен орындары әзірлемесінің мемлекетке қайтарылуын жақтаймыз.

Қоршаған ортаны және елдің табиғи ресурстарын қорғау – мемлекеттің, қоғамның, әрбір азаматтың өмірлік маңызды міндеті.

Қазақстан Коммунистік Халық партиясы азаматтық қоғам институттарын дамыту және нығайту, бұқара халықты мемлекетті басқаруға кеңінен тарту, социалистік, кейіннен  коммунистік қоғам құру арқылы мемлекеттің парламенттік түрін жақтайды.

Дін қатынастары саласында коммунистер  ар-ождан бостандығын тануды, кез келген діннің жолын тұту немесе ешқайсысының жолын тұтпау құқығын, діннің мемлекеттен бөлінуін, діни төзімділікті, бірақ діни қызметтің мемлекет бақылауында болуын жақтайды.

Мыналар:

-  ғылыми социализм идеяларын, маркстік-лениндік ілімді және прогресшіл қоғамдық ойды насихаттау;

- қоғамның саяси өміріне қатысу, партияның бағдарламалық мақсаттарын бөлісетін Қазақстан Республикасы азаматтарының саяси қалауын қалыптастыру және іске асыру;

- заңда белгіленген тәртіппен мемлекеттік билік органдарын қалыптастыруға қатысу;

- интернационалдық бауырмалдық пен халықтар достығын нығайту; жастарда патриотизм сезімін, өз халқының тағдырына қатыстылық сезімін тәрбиелеу Қазақстан Коммунистік Халық партиясы қызметінің мәні болып табылады.

 Қазақстан Коммунистік Халық партиясы билік органдарының қызметін халықтық бақылауды ұйымдастыруға, өзін-өзі басқару мен халықтық өкіметті дамытуға қол жеткізеді.

Партия алға қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін мыналарды көздейді:

1) мемлекеттік билік жүйесін халыққа үстемдік ету органынан халыққа қызмет ететін және елдің гүлденуін қамтамасыз ететін органға айналдыра отырып, демократиялау. Билік органдарының қызметіне шынайы халықтық бақылау орнату;

2) қолдағы заңнаманы шынайы халықтық өкімет қағидаттарына сәйкес келтіру;

3) толық көлемде әлеуметтік саланы қалпына келтіру: тегін білім алу, денсаулық сақтау, қамсыздандырылған қарттық, еңбек етуге, дем алуға, тұрғын үйге кепілдік берілген құқығын;

4) рухани салаға, ғылымға, мәдениетке, моральды, адамгершілікті оңалтуға, өсіп келе жатқан ұрпақты патриотизм мен ізгілік рухында тәрбиелеуге, тарихты объективті тұрғыдан түсіндіруге басым назар аудару.

Ғылыми жоспарлау және басқару, еңбек- және ресурстарды үнемдеу технологияларын және өндіріс құралдарына қоғамдық меншікті пайдалану негізінде жоғары еңбек өнімділігі деңгейін қамтамасыз ету.

ІY. ҚКХП ҚЫЗМЕТІНІҢ НЫСАНДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ 

Белсенді саяси іс-әрекет партиясы ретінде Қазақстан Коммунистік Халық партиясы демократиялық сайлауларға қатысу арқылы, бұқаралық ақпарат құралдары және басқа да нысандар мен әдістер арқылы өз идеяларын кеңінен насихаттау жолымен бағдарламалық мақсаттарын іске асыруға қол жеткізеді.

Қазақстан Коммунистік Халық партиясы қоғамдық өмірдің барлық жағына өз ықпалын күшейтеді. Ол әйелдер мен ардагерлер ұйымдарын белсене қолдайды және әлеуметтік әділеттілік үшін күресте олардың қолдауын пайдаланады.

Қазақстан Коммунистік Халық партиясы кәсіподақтардың жұмысына белсене қатысады және олармен бірге еңбекшілердің экономикалық және әлеуметтік мүдделерін қорғау үшін күресте қуатты және ұйымдасқан кәсіподақ қозғалысының жандануына ықпал етеді.

Партия ерекше назарды жастармен жұмысқа аударады, жастар проблемаларын шешуде оған моральдық, ұйымдық және саяси қолдау көрсетеді. Партия өзінің күш-жігерін Коммунистік Жастар одағын жандандыруға, пионерлік қозғалысты насихаттауға және дамытуға жұмсайтын болады.

Өзінің күнделікті жұмысында Қазақстан Коммунистік Халық партиясы жұмысшы қозғалысына сүйенеді және оны жан-жақты қолдайды, оның бірлігіне қол жеткізуге және оның барлық отрядтарының  ынтымақтасқан іс-әрекетіне ықпал ететін болады.

Коммунистік идея және сөз партияның басты қаруы болып табылады. Партия өз ниетін жасырмайды және қиындықтардан қорықпайды. Өзінің мақсаттарына қол жеткізу үшін ол халықтың белсенді және саналы қолдауына сүйенеді. Өзінің рөлі мен маңызын түсініп, Еңбек Адамы шарасыз Қазақстан Коммунистік Халық партиясының жағында болады.

Алға қойылған мақсаттарды іске асырудағы жетістік еңбекшілер мен бүкіл  халық өздерінің түбегейлі мүдделерін түсінген және оларды қорғауға топтаса көтерілген жағдайларда ғана жалғасатынын тарихи тәжірибе куәландырады.

Партия гүлденген Қазақстанды құру жолында партиялар, қозғалыстар, ҮЕҰ, кәсіподақтар түріндегі елдің күллі демократиялық, патриоттық және прогресшіл күштерінің ынтымақтастығына сенеді. Біз әркімнің өзіндік пікірі құқығын сыйлаймыз және өз пікірімізді таңбаймыз. Біз Қазақстанның егемендігі, оның ұлттық-мемлекеттік мүдделерін қорғау және елдің серпінді дамуы бүгінгі таңда органикалық түрде демократиялық қайта құрулармен және қоғамды әлеуметтік жаңғыртулармен, барлық деңгейдегі халықтық өкімет  және өзін-өзі басқару үшін яғни социализм үшін күреспен бірлесетініне сенімдіміз.

Бірінші кезеңде оппозициялық партия ретінде Қазақстан Коммунистік Халық партиясы шынайы халықтық өкімет жағдайларын құру үшін саяси күресті ұйымдастыруды, еңбекшілердің өмірін одан әрі нашарлатуға, олардың саяси және әлеуметтік құқықтарына қысым жасауға бағытталған кез келген қадамдарын болдырмау үшін билік органдарына саяси қысым көрсетуді өзіне мақсат етіп қояды. Еңбекші халықтың мүддесін білдіруге қабілетті және республика мемлекеттік билігінің барлық тармақтарына ықпал ететін солшыл центрист күштердің саяси одағын құру. Өкілді билік органдарында көпшілік орынды жеңіп алу.

Партия коммунистік қозғалыстағы бытыраңқылықты еңсеру үшін, жұмысшылар, шаруалар мен зиялы қауым одағы үшін, еңбекші халықтың  бірлігі мен тұтастығы үшін жұмыс істеуде. Елде жауапты және сындарлы саяси рөлге үміткер партия, қоғам мен мемлекеттің белгілі бір бөлігінің талаптарына сай келуге, қазіргі заманғы жағдайларға сайма-сай болуға, алға қойылған міндеттер мен мақсаттарға қатысты ізбасар және белсенді болуға тиіс екенін түсінеміз.

Ішкі партиялық құрылыс және партияны идеялық және ұйымдық нығайтуды қамтамасыз етуге партияның бастауыш ұйымдарымен әрі сайлаушылармен қазіргі заманғы әдістермен және технологиялармен, олардың ең бастысы үгіт болып қалатын жүйелі жұмыспен қол жеткізіледі. Партия құрамын жаңарту мен жасарту, оның қатарына елдің тағдырына, қоғамдық және әлеуметтік проблемаларға бейжай қарамайтын кәсіпқой-патриоттарды тарту, кадр резервін қалыптастыру  және коммуникативті кеңістікте кадрларды жылжыту – бұл партияның мақсатты кадр жұмысының негізі. Атап айтқанда, кадрлар, оларды іріктеу, даярлау, орналастыру және тарату ҚКХП-ның идеялық және адамгершілік қауымдастығына қол жеткізуге мүмкіндік береді, партияның келбетін қалыптастырады және партияның халықпен ажырағысыз байланысы мен беделін нығайта отырып, алға қойылған мақсаттарды қамтамасыз етуге жұмыс істейді.

Қазақстан Коммунистік Халық партиясының жоғары мақсаты – социалистік, кейіннен коммунистік қоғамдық құрылысты құру, онда бақытқа барлық адамдар қол жеткізеді және туда: «Әркімнің еркін дамуы дегеніміз барлығының еркін дамуының шарты!» деп жазылған.

Y. ҚКХП-НЫҢ ИДЕЯЛЫҚ МІНДЕТТЕРІ  ЖӘНЕ ҰЙЫМДЫҚ НЫҒАЙТУ 

Қазақстан Коммунистік Халық партиясы 1902 жылғы  марксистік кружоктар, РСДЖП (б) – РКП (б) – БКП (б) – КОКП – ҚКП -  ҚКХП пайда болғаннан бастап өзінің тарихын жүргізіп келеді. ҚКП мен КОКП бастауыш ұйымдары (ол коммунистер тобының бастамасы бойынша таратылғаннан кейін) 1991 жылы қалпына келтірілген, ол Қазақстан Республикасының аумағындағы өз ізбасарларының идеялық құқықтық мирасқоры болып табылады.

Болып  өткен жұмыстық, кеңес және дүниежүзілік коммунистік қозғалыс тәжірибесінен ол практикада тексерілгенін  және расталғанын алады, ол оған қазіргі заманғы қоғамдық дамудың өзекті мәселелеріне жауап беруге қабілетті өзінің арсеналында қомақты тәжірибесі мен уақытпен тексерілген идеологиясы бар еңбекшілер партиясына қалыптасуға мүмкіндік береді.  Партия еңбекшілерді, Қазақстан азаматтарының демократиялық бөлігін социалистік қоғам құру және елдің ұлттық-мемлекеттік мүдделерін қорғау үшін патриоттық күштер одағына бірігуге, оны кеңейтуге және нығайтуға шақырады.

Партия еңбекшілердің мүдделерін жақтайтын барлық дұрыс пікірдегі саяси күштердің одағы Қазақстанның саяси және экономикалық тәуелсіздігін нығайту, оның гүлденген қоғамға көтерілуі, нақты демократиялық құндылықтар мен әлеуметтік әділеттілікті ягни социализмді қамтамасыз ету үшін барлық мүмкіндіктерді жасайды.

Партия мүдделердің,  саяси және әлеуметтік қатынастардың ортақтығы, жолдастық, өзара көмек және ұжымдық мораль бастауларында барлық демократиялық қозғалыстармен өз қатынастарын құрады. Біз коммунистік қозғалыстағы бытыраңқылықты еңсеру, бірыңғай идеялық-адамгершілік және саяси негіздегі  барлық демократиялық күштердің бірлігін жақтаймыз.

Қазіргі заманғы кезеңде партияның дамуындағы орнықты серпінділік оның жұмысының мынадай негізгі бағыттарын қамтамасыз етеді:

1) Партияның бастауыш ұйымдарына ерекше назар аудару кезінде барлық партиялық құрылымдарды идеялық және ұйымдық нығайту. Партия кадрларының құрамын жаңарту мен жасарту, кәсіби партия кадрлары институтын қалыптастыру, оларды саяси ағарту және оқыту.

2) Елдегі және әлемдегі әлеуметтік-экономикалық және саяси жағдайларды талдау, қазіргі заманғы жағдайларда партиялық жұмыстың стратегиясы мен тактикасын жасау, партияның идеялық негіздерін дамыту және партия оқуына арналған әдістемелік материалдарды жаңарту.

3) Партияның заң шығарушылық қызметі. Парламенттік фракция депутаттарының және барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының жұмысы. Әлеуметтік  және саяси маңызды заңдар мен жекелеген заңнама нормаларына бастамашылық жасау.

4) Партияның материалдық-техникалық және ақпараттық базасын дамыту. Баспасөз қызметтерінің  және партиялық басылымның жұмысын жетілдіру, коммуникативтік технологиялардың, үгіт пен насихаттың рөлін күшейту.

Воскресенье, 29 ноября 2009 14:34

Устав

Воскресенье, 29 ноября 2009 14:34

Жарғы

2004 жылы ҚКХП Құрылтай Съезімен қабылданды

Өзгертулер мен толықтырулар 1 маусым 2013 жылғы VIII кезектен тыс

Съезімен енгізілген

 

«Қазақстан Коммунистік Халық партиясы»

қоғамдық бірлестігінің

Ж А Р Ғ Ы С Ы

 

I-ТАРАУ.

САЯСИ ПАРТИЯНЫҢ АТАУЫ

Қазақстан Коммунистік Халық партиясы Қоғамдық бірлестігі,

қысқаша ҚКХП.

II-ТАРАУ.

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Қазақстан Коммунистік Халық партиясы Қоғамдық бірлестігі – Қазақстан Республикасының коммунистік идеяны ұстанудың жолын қуушы азаматтарының ерікті бірлестігі. ҚКХП жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, мемлекеттік өкіметтің өкілетті және орындаушы органдарының жұмысына қатысу арқылы әлеуметтік әділеттік пен саяси теңдікке жетуге пейілденген халықтың мүдделеріне өкіл болу мақсатында еңбекшілердің, жұмыссыздардың, зейнеткерлер және жастардың саяси еркін білдіреді.

2. Қазақстан Коммунисттік Халық партиясы ілгершіл қоғамдық ойдың жетістіктерінен құндылығы үнемі артатын шығармашыл ғылым, марксизм-ленинизмнің ғылыми негіздемесінде әрекет етеді. ҚКХП заманауи кезеңде әлеуметті әділ социалистік тұрпатты қоғам тұрғызу стратегиялық бағдарға сенімділік сақтайды.

3. Партия өзін-өзі басқаратын үйлесімді құрылым ретінде Қазақстан Республикасының барлық аумағында Конституция талаптарына, «Саяси партиялар туралы» Заңына, мемлекеттің саяси партияларының әрекеті мәселелері бойынша өзге де нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес әрекет етеді.

4. ҚКХП демократия мен әлеуметтік әділеттік жайғасымын ұстанған, өз күшін халық өмірін жақсартуға, еңбекшілердің бауырластық және ынтымақтастығын нығайтуға бағыттаған барлық қоғамдық бірлестіктермен ниеттес, партия халықаралық заңнамалық актілерге сәйкес халықаралық қатынастар орнатуы ықтимал.

5. Партия заңмен бекітілген тәртіп бойынша заңды тұлға құқықтарын иеленеді, Қазақстан Республикасының банкілік мекемелерінде дербес теңгерімі, есеп айырысу шоты бар, меншікті оқшауландырылған мүлік иеленеді де, барлық өзінің міндеттемелері бойынша айтылмыш мүлікпен жауап береді, мүліктік және жеке басының мүліктік емес құқықтарын іске асырады, сотта талапкер және жауапкер міндеттерін орындайды.

6. Қазақстан Коммунистік Халық партиясы өз рәмізі: жалау, танымбелгіге ие, олар партия съезімен бекітіледі.

Жалау: қызыл түсті мата, оның ені мен ұзындығының арақатынасы 1:2. Жалау матасының ортасында бес күлді жұлдыз және оның үстіңгі мен астыңғы жақтарында партия атауының мемлекеттік және орыс тілдерінде аббревиатурасы: «ҚКХП» және «КНПК», ал атаулардың арасында екі жақтан үш сызықтан орналасқан.

Партияның танымбелгісі бес күлді жұлдыз болып табылады және оның үстіңгі мен астыңғы жақтарында партия атауының мемлекеттік және орыс тілдерінде аббревиатурасы: «ҚКХП» және «КНПК», ал атаулардың арасында екі жақтан үш сызықтан орналасқан.

7. ҚКХП басқару органдары мына мекенжай бойынша орналасады: 010001, Есіл ауданы, Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы 14, 7-кеңсе.

III-тарау.

ПАРТИЯ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ, МІНДЕТТЕРІ ЖӘНЕ МӘНІ

1. Қазақстан Коммунистік Халық партиясының мақсаты шынайы халық өкіметі, әлеуметтік әділеттік, кең руханилік, бостандық пен ғылыми-техникалық ілгерілеу және ғылыми социализм қағидаттарының негізінде өркендеген экономика қоғамына бағыттану болып табылады. Айтылмыш қоғамның назар аударатын жайты толық азаматтық құқықтар мен өз қабілеттігін дамыту және таныту мақсатында әрі әралуан мұқтаждықтарын қанағаттандыру үшін кең мүмкіндіктерін иеленген адам болып табылмақ.

2. Осынау алдыға қойылған мақсаттарға жету үшін келесі мәселелерді шешу қажет:

 • Саяси салада – Қазақстан Республикасында демократия үшін күресу, демократиялық сайлаулар арқылы билікке жету, социализм, яғни әлеуметтік әділетті қоғам құру және де халық өкіметімен қамтамасыз ету.
 • экономикалық салада – экономика дамуындағы шикізаттық бағыттан арылу, өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығында заманауи технологияларды енгізу, экономиканың негізгі салаларында мемлекеттік иелікті қалпына келтіру;

 • әлеуметтік аяда – халық үшін, елдің экономикалық әлеуетіне сүйене келе, әлеуметтік кепілдіктер көлемін бекіту әрі кеңейту;

 • халықаралық қатынастарда – республиканың ТМД халықтарымен шоғырлану үдерістерін қолдау, лаңкестікпен күрес, кең халықаралық ынтымақтастық.

ҚКХП қызметінің мәні:

 • ғылыми социализмнің, марксистік-лениндік ілімнің және озық қоғами пікір идеяларын насихаттау;

 • қоғамның саяси өміріне қатысу, партияның бағдарламалық мақсаттары жөнінде көзқарасына қосылған Қазақстан Республикасы азаматтарының саяси жігерін қалыптастыру және іске асыру;

 • мемлекеттік билік органдарын заңмен бекітілген тәртіпте қалыптастыруға қатысу;

 • халықтардың интернационалдық бауырластығын және достығын нығайту;

 • жастарда отанға деген сүйіспеншілік, өз халқының тағдырына іліктілігі сезімін тәрбиелеу болып табылады.

ҚКХП билік органдарының қызметін халықтық бақылауға алынуын ұйымдастыруға талпынады, қылмыстықпен, сыбайлас жемқорлықпен, имандылық азғындауының басқа да түрлерімен күресі бойынша батыл шаралар қолданады. ҚКХП өзінің ішкі құрылымын анықтауда дербес бола алады.

IV-ТАРАУ.

ПАРТИЯДАҒЫ МҮШЕЛІК

1. ҚКХП мүшелік ерікті, жеке, бекітілген, партия Бағдарламасын қолдаушы және Жарғы нормаларын орындаушы Қазақстан Республикасы азаматтары үшін 18 жастан партиялық билетпен расталған. Бұрын КОКП қатарында болғандар өтініш бойынша және аудандық не болмаса қалалық партиялық ұйым бюросының ұйғарымы бойынша ҚКХП қатарына қосылады. ҚКП мүшелігінен шыққандар – жеке өтініш бойынша не болмаса сайланбалы орган ұйғарымы бойынша – партия ауданкомы, қалакомы бекіткен жеке өтініштері негізінде ҚКХП қатарына кіреді. ҚКХП жаңа мүшелерді қабылдауды енушінің жеке өтініші бойынша бастауыш партиялық ұйымдар іске асырады. ҚКХП мүшелік өз еркімен қатарынан шыққан жағдайда не болмаса шығарып тастаған жағдайда, ал шағынғанда бақылау органының не болмаса съездің шығарып тастау туралы шешімі бекітілген жағдайда тоқтатылады. ҚКХП мүшелерінің есепке алынуы: бастауыш ұйымдарда – журналдарда, өкілдіктерде – есепке алу дербес карточкалары бойынша, филиалдар мен ҚКХП ОК – өкілеттіктердің статистикалық есептемелерінде іске асырылады. Есепке алу нысандарын және оларды жүргізу тәртібін партияның Орталық Комитеті бекітеді.

2. ҚКХП мүшелері өз партия ұйымдары алдында партия жұмысына қатысу үшін жауапты болып табылады.

3. Партия мүшесі:

 • партиялық саясатты өндіруге және жүзеге асыруға қатысуға;

 • кез келген партия органдарына және биліктің өкілеттік органдарына сайлануға;

 • партия органдарында өзінің ұсыныстары мен өтініштерін ортаға салып талқылауын табанды тілек білдіруге;

 • партия және ҚКХП сайланбалы органдары бойынша жолдастарына сын айтуға;

 • кез келген партия ұйымдарына сауал салуға, өтініш және ұсыныс беруге әрі өз сауалының заты бойынша жауапты талап етуге, егер жауап бір ай ішінде келіп түспесе, тиісті бақылау-ревизиялық комиссиясына өтініш жолдауға;

 • жұмыстың және өмірдің барлық күрделі жағдаяттарында жолдастық көмекке сенім арту;

 • партияның бақылау органдарына өзі туралы шешім бойынша бір ай ішінде шағымдануға, оның өтініші қанағаттандырылмаған жағдайда, ол съезге жүгінуге құқылы;

 • коммунистті сырттай сынауға және талқылауға жол берілмейді.

4. ҚКХП мүшесі:

 • партиялық тәртіпті сақтау және партия органдарының шешімдерін орындауға;

 • насихаттау және партия мүдделеріне өкіл болуға, оның мақсаттарына жету үшін күресуге, міндеттерін орындауға, халық арасында партия саясатын дәйекті түрде жүргізуге міндетті.

Партия талаптарын орындаудан бас тартқан ҚКХП мүшелері ҚКХП қатарынан шығарылуға дейін жазалануы мүмкін. ҚКХП-да партияның ұйымдық құрылымымен қарастырылмаған партияның ішкі фракцияларын, тұғырнамаларын және басқа да құрылымдарын құруға тыйым салынады.

V-ТАРАУ.

ПАРТИЯНЫҢ ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ

ҚКХП құру және қызметінің ұйымдық қағидаты демократиялық орталықшылдық болып табылады, бұл дегеніміз:

 • барлық жұмыс органдарының сайланатындығы, олардың өздерін сайлаған ұйымдардың алдында есеп берушілігі және есептілігі;

 • партияның барлық құрылымдық бөлімшелері мен сайланатын органдары жұмысындағы алқаластық пен жариялылық;

 • әр коммунистің өз міндеттерін және партиялық тапсырмаларын орындауда жеке жауаптылығы;

 • сын еркіндігі;

 • құрылымдық бөлімшелердің өз ішкі тіршілігі мен әрекеті мәселелерін шешудегі еркіндігі, филиалдар мен өкілеттіктер туралы партия Жарғысы мен Ережесі көздеген жағдайларды есепке алмағанда;

 • қабылданған шешімдерді ҚКХП құрылымдық бөлімшелері, олардың органдары, әр мүшесі қатаң ұстануын көздеген партиялық тәртіп;

 • өз көзқарастарын баяндауға азшылықтың кепілдендірілген құқығы, шешім өндірген кезде осынау көзқарасты партия органдарының есепке алуы әрі шешім қабылданғаннан кейін азшылықтың көпшілікке шартсыз бағынуы;

 • жоғарғы тұрған органдар шешімін орындаудың төменгі тұрған органдар үшін міндеттілігі.

ҚКХП қызметінде екпін орталықшылдықтан партияның негізгі бастауы, қозғаушы күші, жасампаз қуаты, саяси жігері болып табылатынын анықтайтын партия бұқара басымдылығына қарай жылжытылған. Сайланбалы органдарға және аппаратқа партия ұйымдарының ұйымдастырылуы мен қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету жүктеледі.

ҚКХП ұйымдастыру құрылымы аумақтық қағида бойынша құрылады.

1. Партияның ұйымдастырушы негізі бастауыш партия ұйымдары болып танылады. Олар партияның аудандық не болмаса қалалық комитеті бекітетін жиналыс шешімі бойынша үш және одан да көп партия мүшелерінен құрылады.

2. Бастауыш партиялық ұйымның жоғарғы органы коммунистер жиналысы болып табылады, ол айына кемінде бір мәрте және есепте тұрған коммунистердің кемінде жартысы қатысуымен жүргізіледі. Шешімдер, сондай-ақ дауыс беру түрі де, жиналысқа қатысқандар дауыстарының жай көпшілігімен қабылданады.

3. Бастауыш партиялық ұйымның жалпы жиналысы бастауыш ұйым қызметіне қатысты кез келген мәселелерді өз еркімен шешуге, ал жоғарғы тұрған органдардың құзыретіне жататын мәселелер бойынша өз пікірін білдіруге және оларды аталмыш пікір туралы ақпараттандыруға, ҚКХП мүшесіне қабылдау туралы және мүшелігін тоқтату туралы шешім қабылдауға құқылы. Жалпы жиналыс отырысының барысы хаттамамен ресімделеді.

4. Бастауыш партия ұйымы партия мүшелерінің дербес істерін жиналыстарда қарап талқылау ерекше құқығын иеленеді. Коммунистердің теріс қылықтары үшін ол: ортаға салып талқылаумен шектелуі, бетіне басуы, ескертуі, қатаң ескертуі, сөгіс жариялауы, партия мүшелерінен шығарып тастауы ықтимал.

Сайланбалы органдар (ОртК, ОК, ҚК, АК) мүшелеріне қатысты бастауыш партия ұйымдарының шешімдері сол комитеттермен бекітілуге жатады.

5. Бастауыш партия ұйымында ағымдағы күнделікті жұмысты бюро, ал саны 15 мүшеден кем ұйымдарда – екі жылға сайланатын хатшы мен оның орынбасары жүргізеді.

Бастауыш ұйымдардың Бюросы мен хатшылары:

 • партия ұйымының жұмысын партия Жарғысына, Бағдарламасына және филиалдар мен өкілдіктер туралы Ережеге сәйкес ұйымдастырады, өз жұмысы және қабылданған шешімдер туралы партия мүшелерін ақпараттандырады;

 • аталмыш ұйымда есепте тұратын партия мүшелерінің өтініштерін, есептемелерін және дербес істерін қарайды;

 • халықпен байланысты нығайту бойынша жұмыс жүргізеді, олардың арасында түсіндіру және насихат жұмысын жүргізеді;

 • Қазақстан Коммунистік Халық партиясының ниеттестерін есепке алады, олармен байланыс жасап тұрады әрі өмір сүруде және жұмыс істеуде әралуан көмек көрсетеді;

 • өзінің бастапқы ұйымы алдында жылына кемінде бір мәрте жұмысы туралы есеп береді;

 • жоғарыда тұрған партия комитеттерімен байланысты іске асырады;

6. Бастауыш партия ұйымы Жарғымен көзделген мүшеліктен айырылу, басқа ұйыммен қосылу не болмаса өзін-өзі тарату нәтижесінде таратылуы ықтимал. Бұл мәселе туралы шешім жалпы жиналыста есепте тұрған ҚКХП мүшелерінің 2/3 дауыстарымен қабылданады.

7. Партия Съезінің шешімі бойынша республикалық маңызды барлық облыс пен қалаларда Қазақстан Коммунистік Халық партиясының филиалдары құрылады, ал аудандар мен қалаларда өкілеттіктер құрылады. Филиалдар мен өкілеттіктер ҚКХП ОК сенімхаты бойынша заңды тұлға жасау құқысыз жұмыс істейді, есептік тіркеуден өтеді де, Партия Съезі бекіткен «Филиалдар және өкілеттіктер туралы» ережеге сәйкес әрекет етеді. Филиалдарда ҚКХП-ның кемінде 600 мүшесі болуы тиіс.

8. Филиалдар мен өкілеттіктер халық арасында партия саясатын енгізеді, мемлекеттік орындаушы және өкілдікті органдармен, саяси және қоғамдық құрамалармен өзара әрекеттестікте болады, өз мөрі мен фирмалық іспарақтарын иеленеді.

9. Филиалдар мен өкілеттіктердің жоғарғы органы екі жыл сайын тиісті комитет шешімі бойынша не болмаса партия мүшелерінің кемінде 1/3 санын біріктірген партұйым талабы бойынша шақырылатын конференция болып табылады. Шақыру күні және делегаттар өкілдіктерінің нормасын тиісті партия комитеті конференция өткізу күніне дейін екі ай қалғанда құрамына енген барлық партия ұйымдарын құлақтандырумен қоса белгілейді. Есеп беру-сайлау партия Конференциялары төрт жыл сайын өткізіледі де, партияның кезекті съезі күніне екі ай қалғанда аяқталуға тиіс. Кезектен тыс Конференциялар партия комитетінің, филиалдар, өкілдіктер құрамына кіретін партия мүшелерінің 1/3 санының талаптары бойынша, Орталық комитетінің шешімі бойынша шақырылуы ықтимал.

10. Аудандық не болмаса қалалық Конференцияға делегаттар бастауыш ұйымдардан сайланады, ал облыстық және қалалық Конференцияларға республикалық маңызы бар қалаларда аудандық Конференцияларда, ондай жоқ жердебастапқы партұйымдардағы жиналыстарда сайланады.

Конференция, егер оның жұмысына оған сайланған делегаттардың кемінде жартысы қатысып отырса, құқықты болып саналады. Шешімдер дауыстың жай көпшілігімен ашық не болмаса құпия түрде қабылданады (делегаттардың өз бетінше).

11. Филиалдар не болмаса өкілеттіктердің Конференциясы:

 • партия комитеттерінің, Бақылау-ревизиялық комиссияларының есептемелерін қарайды, партия саясатын енгізу туралы міндеттерді ортаға салып талқылайды;

 • жалдамалы жұмысшылардың, жұмыссыздардың, зейнеткерлер мен студенттердің әлеуметтік жай-күйін талдайды, аталмыш мәселелер туралы жергілікті билік органдарына өтініштер мен жүгінулерді қабылдайды;

 • тисті мәслихаттар депутаттарына үміткерлерді ұсынады;

 • тиісті партия комитеттерін (обком, қалаком, ауданком) және Бақылау-ревизиялық комиссияларын төрт жыл мерзімге сайлайды.

12. Филиалдардың (обкомдар, қалакомдар) және өкілдіктердің (қалакомдар, ауданкомдар) партия комитеттері Конференциялар арасында өз жұмысын жүргізеді, партия мүшелерін есепке алуды іске асырады, партия Съездері, ОК пен оның Саясибюросы, Конференциялар, Пленумдер және партия комитеті бюросы шешімдерінің орындалуын бақылайды.

13. Партия комитеттері өз құрамын бастауыш партия ұйымдарының ұсынымы бойынша жаңа мүшелермен, алайда Конференция сайлаған құрамның 1/3 бөлігінен асырмай, толықтыруы ықтимал.

14. Партия комитеттерінің Пленумдері жарты жылда кемінде бір мәрте шақырылады. Пленумдер сайланған мүшелерінің кемінде жартысы оған қатысқанда құқықты. Шешімдер дауыстың жай көпшілігімен ашық не болмаса құпия түрде қабылданады (тиісті комитеттердің өз бетінше).

15. Пленум өз құрамынан төрт жыл мерзімге партия бюросы мен комитет хатшыларын сайлайды. Филиалдар және өкілдіктердің партия комитеттері бірінші хатшыларын ҚКХП Орталық Комитеті бекітеді де, соның сенімхаты бойынша айтылмыш хатшылар әрекет етеді.

16. Бюро Пленумдер арасында барлық ағымдағы жұмысты орындайды, айына кемінде бір мәрте отырыстар өткізеді, семинарлар, пікірталастар отырыстарын ұйымдастырады, жеке мәселелері бойынша азаматтарды қабылдайды да, ол мәселелерді шешу шараларын қабылдауды іске асырады.

17. Бюро шешімдері оның отырысына Бюро құрамының көпшілігі қатысқан кезде дауыстың жай көпшілігімен қабылданады.

VI-ТАРАУ.

ҚАЗАҚСТАН КОММУНИСТІК ХАЛЫҚ ПАРТИЯСЫНЫҢ

БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ

1. Қазақстан Коммунистік Халық партиясының жоғарғы органы төрт жылда кемінде бір мәрте Орталық Комитет шақыртатын Съезд болып табылады. Съезд шақыру туралы шешім Съезд отырысы күнінен 2 айдан кешіктірмей баспасөзде жарияланады.

2. Партия Съезі жұмысына республикалық маңызы бар барлық облыстар мен қалалардан сайланған делегаттарының жартысынан астамы қатысқан кезде құқықты; ол дауыстың жай көпшілігімен ашық не болмаса құпия түрде қабылданады (делегаттардың өз бетінше).

3. Партияның кезектен тыс Съезі ОК шешімімен партияның әрекет етуші облыстық, қалалық, Астана, Алматы қалалары партұйымдарының жартысы талап еткенде шақырылады. Съезд шақыру туралы шешім съезд шақырылу күніне бір ай қалғанда қабылданады. Осыған ұқсас партияіші тіршілігі және партияның стратегиялық желісі мәселелері бойынша партияға ортақ референдум жүргізіледі. Кезектен тыс съезге делегаттар кезектен тыс облыстық және қалалық Астана, Алматы партия Конференцияларында сайланады не болмаса алдағы өткен Съезбен өкілеттіктері ұзартылған делегаттар қатысушы бола алады.

4. Партия Съезі:

 • ҚКХП Орталық Комитетінің және Орталық Бақылау-ревизиялық комиссиясы есептемесін тыңдайды;

 • Партияның стратегиялық бағыттарын белгілейді, саяси өтініштерін қабылдайды, мемлекеттік, саяси және қоғамдық құрылымдарға жолдамалар мен үндеулер қабылдайды;

 • Орталық Комитеті мен Орталық Бақылау - ревизиялық комиссиясы 4 жыл мерзіміне сайлайды. ОК құрамы филиалдардан тең өкілдік қағидасы бойынша сайланады, ал ОК мүшелері және ОБРК мүшелеріне кандидат саны Съезд шешімімен белгіленеді;

 • Партияның сайлау алды тұжырымнамасын бекітеді;

 • ҚКХП мүшелерін Қазақстан Республикасы Президенті кандидаттығына, Республика Парламенті Мәжілісі депутаттары кандидаттығына округтар бойынша және жалпы ұлттық округ бойынша партиялық тізіммен ұсынады;

 • Орталық сайлау комиссиясына тіркеу үшін депутаттар кандидаттығының тізімін ұсынады;

 • Партиялық тізім бойынша сайланған Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттарын қайта шақырып алу не болмаса алмастыру туралы келесі жағдайларда шешім қабылдайды :

 • депутаттың ҚКХП мүшелерінен шығып қалғанда не болмаса ҚР азаматтығынан айрылғанда;

 • депутаттың жеке өтініші бойынша;

 • Палата шешімі бойынша Қазақстан Республикасы «Парламент және оның депутаттарының мәртебесі туралы» Конституциялық заңына сәйкес депутатты міндеттерінен босатқанда.

 • Қазақстан Республикасы Парламенті ҚКХП фракциясының депутаттарын қайта шақырып алу, не болмаса алмастыру құқығын ерекше немесе төтенше жағлайларда ОК береді.

Депутатты қайта шақырып алу не болмаса алмастыру туралы шешім Съезд делегаттарының жұмысына қатысушылардың көпшілік дауысымен қабылданады. Депутатты қайта шақырып алу не болмаса алмастыру туралы шешім қабылданғанын Қазақстан Республикасы Орталық Сайлау Комиссиясын хабардар етеді. Осыған ұқсас ерекше не болмаса төтенше жағдайларда ОК шешімі қабылданады.

5. Съездің айрықша құзыретіне төмендегілер жатады:

 • партияның өз еркімен таратылуы не болмаса қайта құрылуы;

 • партияның Бағдарламасы және Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу;

 • партия филиалдары мен өкілдіктерінің құрылуы және таратылуы;

 • «ҚКХП орталық комитеті туралы» және ҚКХП Орталық Бақылау-ревизиялық комиссиясы, Қазақстан Республикасы Парламентінің ҚКХП депутаттық фракциясы және партия ардагерлер Кеңесі туралы Ережелерін бекіту;

 • «Филиалдар және өкілеттіктер туралы» Ережені бекіту;

 • партия мүшелерінің жарна сомасын, партияның ОртК, ОК, ҚК мен АК қаржылық есептемесінің тәртібі мен мерзімділігін белгілеу;

 • есептемелік тапсыру, өз ұйымдастырушы құрылымдарына бақылау органдары арқылы тексеру жүргізу, олардың нәтижелерін қарау және бекіту тәртібі мен мерзімділігі;

 • партия рәміздерін бекітужалауды, елтаңбаны, басқа да ерекше белгілерін;

 • басқа заңды тұлғаларды құру не болмаса әрекет етуінде шешім қабылдау.

 • екі мәртеден астам ОК хатшыларын не болмаса ОК хатшысын қайта сайлау туралы шешім қабылдайды.

6. ҚКХП Жарғысына енгізілетін өзгертулер мен толықтырулар міндетті мемлекеттік тіркеуге жатады.

7. Съезд аралығы мерзімінде Қазақстан Коммунистік Халық партиясының Орталық Комитеті партияның барлық әрекетіне басшылық етеді, басқарушы кадрлар іріктеуін іске асырады, партияның алуан түрлі органдарын, мекемелерін және кәсіпорындарын құрады да, оларға басшылық етеді, партия баспасөз органдарының бас редакторларын бекітеді, партия бюджетінің қаражатын бекітіп, үлестіреді және оның орындалуын бақылайды, партия съезіне өкілдік нормасын бекітеді, басқа партиялармен өзара әрекеттестікте партияға өкілеттік етеді.

ОК ішкі қызметі, оның мүшелерінің өкілеттігі партия Съезі бекітетін «Орталық Комитет туралы» ережесімен реттеледі.

8. Орталық Комитетінің отырыстары – Пленумдер, жартыжылдықта кемінде бір мәрте шақырылады. ОК мүшелері кандидаттығына үміттенгендер ОК Пленумының отырыстарында кеңесші дауыс құқығымен қатысады. Пленумды шақыру туралы щешімді ОК Бюросы не болмаса оның бастамасымен ОК мүшелерінің 1/3 Пленум басталу күніне дейін екі ай бұрын қабылдайды.

Пленум ОК жартысынан астам мүшелерінің жұмысына қатысу кезінде құқықты.

9. Пленум шешімі дауыстың жай көпшілігімен ашық не болмаса құпия түрде ОК мүшелерінің өз бетінше қабылданады. Олар партияның барлық құрылымдарымен, құрамаларымен орындалуға міндетті.

10. ҚКХП ОК Пленумы:

 • партияның өмірі мен жұмысының ең маңызды міндеттерін, оның халық бұқарасымен байланыстарын қарастырады, өзінің саяси және әлеуметтік құқықтарына күресуде олардың белсенділігін жоғарылатуды көздеген шешімдер қабылдайды;

 • партия мүшелерін есепке алу, қаржылық және шаруашылық жұмысы, баспасөз органдарына басшылық ету мәселелері бойынша нормативтік құжаттар қабылдайды;

 • партиялық бюджет орындалуын бекітеді және бақылайды, партияның мүлкін, қозғалымсыздығын, көлік құралдарын, байланыс құралдарын, насихат және үгіт құралдарын есепке алады;

 • Қазақстан Республикасы Парламентінің ҚКХП партиялық фракциясы басшысын бекітеді;

 • партиялық парламентінің фракциясы қызметін үйлестіреді, оның басшысының есептемесін жыл сайын тыңдайды.

11. ОК Пленумы өз құрамынан үш хатшы және саяси бюросын (мұнан әрі саясибюро) сайлайды, оның құрамына лауазымы аясында ОК барлық хатшылары енеді. ОК хатшысы лауазымына қатарынан екі мәртеден астам сайлануға тыйым салынады.

12. ОК хатшылары партияның мемлекеттік органдарда, саяси, қоғамдық және халықаралық ұйымдарда өкілі болып табылады, бүкіл партияның атынан келісілген мәлімдеме жасайды.

13. Хатшылық ОК өмірінің ағымдағы мәселелерін қарастырады, іс қағаздарын жүргізеді, Саясибюро қарауына құжаттарды әзірлейді, ОК аппаратын қалыптастырады, ОК, филиалдардың жұмыс органдарының өмірлік іс-әрекетінің қаржылық және материалдық мәселелерін қарастырады.

14. Хатшылықтың шешімдері толық ынтымақтықпен қабылданады. Хатшының әр қайсысы Саясибюро шешімінің жобалары бойынша ерекше пікірін білдіруге құқылы, олар бұл жағдайда ОК Пленумында қаралуға және бекітілуге жатады. Хатшылықтың шешімін Саясибюро бекітеді.

15. Саясибюро партияның маңызды саяси органы болып табылады, Пленумдер арасында партияға басшылық ету үшін сайланады, партия тіршілігінің кадрлық, саяси және ұйымдастырушылық мәселелерін шешеді, бас редакторлар ұсынысы бойынша партиялық баспа газеттер мен журналдарының редакцияларын бекітеді, ОК Пленумдерін шақырады, ОК Пленумының шешімінің қабылдануына дейін Саясибюро облыстық және қалалық (Астана және Алматы қ. ) партиялық комитеттердің бірінші хатшыларының сенімхаттарын кері қайтаруға, сондай-ақ партиялық комитеттердің барлық деңгейіндегі хатшылықтың және бюроның қызметін тоқтата алады. Саясибюро отырыстары айына кемінде бір мәрте жүргізіледі. Оның шешімдері мүшелерінің көпшілігі қатысуымен құқықты және Саясибюро мүшелері отырысына қатысушылар дауысының жай көпшілігімен ашық не болмаса құпия түрде қабылданады. Саясибюроның барлық шешімдері он күннен соң ОК хатшыларымен қолтаңбаланады және танысу үшін және практикалық жұмыста орындау үшін партияның барлық филиалдарына электрондық не болмаса қағаз нұсқада жіберіледі. Саясибюро жыл сайын өз жұмысы туралы ОК Пленумында есеп береді. Саясибюроның кезектен тыс отырыстары оның мүшелері жартысының не болмаса хатшылықтың талабы бойынша өткізіледі.

16. Орталық Комитет ОК мүшелерінің санын толықтыру құқығына ие, алайда бастапқы санның үштен бір бөлігін ғана.

VII-ТАРАУ.

ПАРТИЯНЫҢ БАҚЫЛАУ ОРГАНДАРЫ

1. Партияның бақылау органдары:

 • ҚКХП Съезімен сайланатын орталық Бақылау-ревизиялық комиссиясы (ОБРК);

 • басқарушы органдарымен бірге партиялық Конференцияларда партияның филиалдары мен өкілдіктерінде құрылатын облыстық, қалалық және аудандық Бақылау-ревизиялық комиссияларыбБРК, ҚБРК, АБРК);

 • бастауыш партиялық ұйымдардың Бақылау-ревизиялық комиссиялары жалпы жиналыспен сайланатын болып табылады.

2. Өздерін сайлаған жоғарғы органдарға Бақылау-ревизиялық комиссиялар есепті, атап айтсақ: партия Съезіне, филиалдар мен өкілдіктер Конференцияларына, бастапқы партиялық ұйымдардың жиналыстарына.

3. Бақылау-ревизиялық комиссиялар отырыстары, әдетте, тиісті партиялық комитеттері Пленумдерімен бірігіп, өткізіледі.

4. Орталық Бақылау-ревизиялық комиссиялар мүшелерінің саны партия Съезімен белгіленеді; облыстық, қалалық, аудандық және бастауыш Бақылау-ревизиялық комиссиялар мүшелерінің саны тиісті Конференциялармен және (немесе) жалпы жиналыстармен белгіленеді.

5. Бақылау-ревизиялық комиссиялар:

 • Партияның Жарғысы мен Бағдарламасы, партиялық Съез бен Конференциялар талаптарының орындалуын іске асырады;

 • партия ұйымдарының беделі мен дербестігі артуына себеп болады, коммунистердің жарғылық құқықтарын қорғайды, тиісті партия органдары мен ұйымдарының партия қатарынан шығару және партиялық жазаға тарту туралы шешімдеріне шағымдарын қарастырады;

 • жыл сайын партия бұқара халқының саяси еркін жүзеге асыру туралы, Бағдарлама мен Жарғыны орындағаны туралы, коммунистердің шағымдары мен өтініштері туралы «Талдамалық баяндама» әзірлейді. Баяндама Ок және ОБРК біріккен отырысында қарастырылады;

 • партия ұйымдары шығындарының сметасы орындалуын бақылайды, партия ұйымдары мен олардың мекемелерінің қаржылық-шаруашылық қызметін тексереді.

6. Бақылау-ревизиялық комиссиялар мүшелері:

 • тиісті бюро жұмысына қатысуға;

 • өз қызметтік әрекетінде партияның барлық құжаттарын қолдануға құқылы.

7. Өз қызметтеріне қатысты мәселелер бойынша Бақылау-ревизиялық комиссиялар қаулылар қабылдайды, ал тексерістер қорытындысы бойынша акт құрастырады және олар жөнінде тексерілетін ұйымдар мен мекемелердің партия комитеттері мен басшыларын мәлімдейді, соңғылары бір ай мерзім ішінде комиссияны айқындалған жетіспеушіліктерді жою бойынша қабылдаған шаралары туралы хабардар етуге міндетті.

8. Бақылау-ревизиялық комиссиялар отырыстары, егер олардың жұмысына сайланған мүшелердің жартысынан астам саны қатысса құқылы. Шешімдер дауыстың жай көпшілігімен ашық түрде қабылданады.

9. Бақылау-ревизиялық комиссиялары өз отырыстарын қажеттілік бойынша өткізеді, бірақ алты айда кемінде бір мәрте, сондай-ақ Бақылау-ревизиялық комиссия мүшелерінің үштен бір бөлігінің талабы немесе Орталық Бақылау-ревизиялық комиссиясының нұсқауы бойынша өткізеді.

10. Өз отырыстарында ОБРК, ОбБРК, ҚБРК және АБРК төрағалары мен олардың орынбасарын сайлайды, негізгі комиссияларды, олардың өкілеттіліктерін және жұмысының ұйымдастырушылық қағидаларын белгілейді.

11. Бақылау-ревизиялық комиссиялар мүшелері Пленум жұмысына кеңес дауыспен қатысады, ал төрағасы мен оның орынбасары отырыстарда және атқарушы органдарда аталмыш органдар қабылдаған шешімдермен танысады.

12. Барлық деңгейдегі Бақылау-ревизиялық комиссияларды ұстауға қаражаттар осы комиссиялар мен тиісті партия комитеттерінің біріккен отырыстарында белгіленеді.

13. Партия комитеттері мен Бақылау-ревизиялық комиссиялар арасындағы келіспеушіліктер он күн мерзімінде бара-барлық негізде құрылатын келістіруші комиссиялармен, «Партия ардагерлер кеңесі» өкілдерін шақыра келе, сондай-ақ біріккен отырыстарда шешіледі. Егер даулы мәселе шешілмеген жағдайда, оны қарастыру жоғары тұрған органға немесе партия жиналысына, Конференциясына, Съезіне тапсырылады.

14. Орталық Бақылау-ревизиялық комиссиясының ішкі жұмысы, оның мүшелерінің өкілеттіктері партия Съезі бекіткен «Орталық Бақылау-ревизиялық комиссиясы туралы» ережесімен реттеледі.

VIII-ТАРАУ.

ҚКХП АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТЫ ЖӘНЕ ӨЗГЕ МҮЛКІНІҢ

ҚАЛЫПТАСТЫРЫЛУ ҚАЙНАР КӨЗІ.

ПАРТИЯНЫҢ МҮЛІКТІ БАСҚАРУ ҚҰҚЫҚТАРЫ

1. Мөлшері партия Съезімен бекітілген ҚКХП қаражаты мүшелікке кіру және мүшелік жарналарынан; азаматтардың және республиканың мемлекеттік емес ұйымдарының Заңмен рұқсат етілген қайырмалдығынан; кәсіпкерлік қызметінен түскен табыстардан қалыптасады.

2. ҚКХП, оның филиалдары өздерінің басқару органдары арқылы мемлекеттік есептілікті салық және мемлекеттік биліктің басқа да органдарына тапсырылуын ұйымдастырады да, заңнамамен бекітілген тәртіпте есептілік уақытылы тапсырылуы және оның дұрыстығы үшін жауапты болады.

3. ҚКХП заңды тұлға болып табылады, банк мекемелерінде есеп айырысу шоты және басқа да шоттар, мөр, мөртабан және фирмалық іспарақтарға ие.

4. ҚКХП филиалдары мен өкілдіктері заңды тұлға болып танылмайды және өз жарғылық әрекеттерін іске асыру үшін оларға партияның ақшалай қаражаты мен мүлкі оперативтік басқару үшін үлестіріледі. ҚКХП ОК келісімі бойынша филиалдар мен өкілдіктер банк мекемелерінде ағымдағы шоттар ашуы, мөр, мөртабан және фирмалық іспарақтар иеленуі мүмкін. Филиалдар мен өкілдіктер мүлкі жеке теңгерімде ескеріледі де, партияның жалпы теңгеріміне кіреді.

5. ҚКХП филиалдары мен өкілдіктері Заңмен белгіленген тәртіпте қаржылық есептілік жүргізеді, партия ұйымдарының жарғылық әрекетінен түскен барлық ақшалай қаражаттарың келіп түсуі мен есепке алынуын қамтамасыз етеді. Айтылмыш қаражаттың үлестірілу тәртібі партияның ОК Пленумымен бекітіледі.

6. ҚКХП мүшелері партия мүлкіне құқықтары жоқ және партия міндеттемелеріне жауапты емес, өз кезегінде партия өз мүшелерінің міндеттемелеріне жауапты емес болып табылады.

IX-ТАРАУ.

ПАРТИЯНЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ

1. Қазақстан Коммунистік Халық партиясының қызметі келесі жағдайларда тоқтатылуы ықтимал:

 • партия Съезінің шешімі бойынша;

 • ҚКХП барлық филиалдарының кемінде жартысының мүддесіне өкіл болған партия мүшелерінің кемінде елу бір пайызының ұсынысы бойынша. Айтылмыш ұсыныс жазбаша түрде ресімделеді де, партия Съезімен бекітіледі;

 • сот шешімі бойынша.

2. Партияның қызметін тоқтату туралы шешім қабылдаған кезде оның Съезіне ҚКХП барлық филиалдарына өкіл болатын сайланған депутаттардың кемінде үштен екі бөлігі қатысуы қажет. Егер бұл шешімге Съезге қатысқан, партия филиалдарының кемінде жартысына өкіл болатын делегаттардың үштен екі бөлігі дауыс берсе, шешім қабылданды деп саналады.

3. Партияның қалған мүлкін үлестіру ҚКХП Съезінің шешімі бойынша осы Жарғымен көзделген мақсаттарға жұмсалуы іске асырылады. Ол үшін Съезд тарату комиссиясын құрады.

4 Қазақстан Коммунистік Халық партиясының қайта ұйымдастырылуы (бірігу, қосылу, бөліну, түбегейлі өзгеру) партия Съезі шешімімен, яғни ол үшін Съезге қатысқан кемінде үштен екі делегаттар дауыс берсе жүргізілуі ықтимал.

Страница 46 из 46

Яндекс.Метрика

© 2017 Қазақстан Коммунистік Халық партиясының ресми сайты. Барлық құқықтар қорғалған.